Pizza

64 Skinke og sopp7.00 €
1,7,
65 Tunfisk7.00 €
1,4,7,
66 Fire oster7.00 €
1,7,
67 Pepperoni7.00 €
1,7,
68 Margarita7.00 €
1,7,
69 Vegetabilsk7.00 €
1,7,
70 Ekstra ingrediens0.40 €